Kolektiv mladých hasičů.

Členové kolektivu mladých hasičů se pravidelně scházejí, každý pátek v hasičské zbrojnici od 16 do 18 hodin. Zde se děti věnují sportovním činnostem s hasičskou tématikou. Zúčastňují se jarního i podzimního kola celostátní hry PLAMEN pro kolektivy mladých hasičů a dalších soutěží konaných v rámci okresu. Během roku plníme brigádnické hodiny, jezdíme na výlety a v létě na hasičské soustředění.

V současné době máme 29 aktivních mladých hasičů a 8 dorostenců.

Pokud by tě zaujalo čemu se věnujeme a chtěl by jsi se mezi nás přidat, tak neváhej a navštiv nás některý pátek v době schůzky. Nemusíš se vůbec bát, rádi přijmeme další členy.

Hasičské desatero

  1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
  2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
  3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytčně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
  4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
  5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
  6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
  7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
  8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
  9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jahož odznak nosíš.
  10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

 

Kontaktujte nás

Kontakty

Kostelecká, Všetaty 27716
 
Admin: JChalupnas@seznam.cz